موسسه حقوقی پیام عدالت گیل
شماره ثبت : 880 | به مدیریت سهیلا خورسندی
_____________
گیلانرشت – خیابان سعدی – ساختمان 110 | 01333234806 – 01333237544 – 01333232531
گیلانآستانه اشرفیه – خیابان امام خمینی – جنب مخابرات قدیم – کوچه چتر عنبرین | 01342127383
_____________
سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این وب سایت از جمله اخبار و مقالات فقط برای اهداف عمومی می باشد. در حالی که ما تلاش میکنیم اطلاعات را صحیح و به روز نگهداریم، هیچ گونه ضمانتی از هر نوع، صریح یا ضمنی، در مورد کامل بودن، دقت،صحت و یا قابل اعتماد بودن نمیدهیم.